آرشیو 2015 آوریل
سردار روحانی شهید محمد حسن محرابیان
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

محمد حسن

محرابیان

عضو شورای فرماندهی و مسئول عقیدتی لشکر ۵۷ حضرت ابالفضل (ع)

۱۸/۱۰/۱۳۳۹

کربلا

۵/۱/۱۳۶۷

شاخ شمیران غرب کشور

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید سیدمحمد نقیب پور
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

سید محمد

نقیب پور

معاون فرهنگی تیپ ۳۸ ذوالفقار

۳/۲/۱۳۳۸

رفسنجان

۲۳/۱۰/۱۳۶۵

شلمچه – کربلای ۵

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید مجتبی اکبرزاده
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

مجتبی

اکبرزاده

مسئول عقیدتی لشکر ۱۷

۱/۳/۱۳۴۰

اراک

۴/۱۰/۱۳۶۵

شلمچه – بوارین

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید محسن درودی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

محسن

درودی

مسئول عقیدتی سیاسی لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)

۱۳۴۶

تهران

۲۵/۱۰/۱۳۶۶

ماووت عراق

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید رجبعلی علمی نیک
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

رجبعلی

علمی نیک

فرمانده سپاه و فرماندار نقده

۱۰/۵/۱۳۲۵

نقده

۴/۴/۱۳۵۹

جاده اشنویه

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
 
   
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.
.:: Powered By : wordpress ::.