آرشیو 2014 می
عملیات بیت المقدس
نویسنده : laz_ayt
یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

در حالی که اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهم ترین برگ برنده این کشور برای وادار ساختن ایران به شرکت در هر گونه مذاکرات صلح تلقی می شد، آزاد سازی این شهر می توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامی اش باشد.
:: موضوعات مرتبط : آشنایی با عملیات ها, مطالب ویژه
   
 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.
.:: Powered By : wordpress ::.