آرشیو 2014 آوریل
ﺳﺧﻧﺎن رھﺑر ﻓرزاﻧه اﻧﻘﻼب درﺑﺎره ﺷﮭﯾد حجه الاسلام ﺷﺎه آﺑﺎدی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی، اﺳﺘﺎدزاده اﻣﺎم رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮزم و ھﻤﺴﻨﮕﺮ رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای(ﻣﺪ ظﻠﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ).
:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
زندگینامه شهید حجه الاسلام شاه آبادی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی، اﺳﺘﺎدزاده اﻣﺎم رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮزم و ھﻤﺴﻨﮕﺮ رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﺪ ظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ.
:: موضوعات مرتبط : اخبار جدید موسسه, سرداران شهید روحانی
چند خاطره از شهید حجه الاسلام شاه آبادی شهید شاخص راهیان نور
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی، اﺳﺘﺎدزاده اﻣﺎم رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮزم و ھﻤﺴﻨﮕﺮ رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﺪ ظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ.
:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی, مطالب ویژه
تقدیر از موسسه در همایش فعالان حوزوی راهیان نور
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
همایش ملی تجلیل از سازمان‌ها، مؤسسات و فعالان حوزوی راهیان نور روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳  با حضور مدیر حوزه‌های علمیه و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی کشور در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
:: موضوعات مرتبط : اخبار جدید موسسه, مطالب ویژه
اردوی آموزشی بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس
نویسنده : laz_ayt
پنجشنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
موسسه فرهنگی طلایه داران نور کریمه با همکاری تیپ ۸۳ امام جعفر صادق علیه السلام اقدام به برگزاری اردوی آموزشی بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور نمود.

 

این بازدید ویژه طلاب بسیجی حاضر در دوره آموزش مقدماتی روایتگری در بهمن ۱۳۹۲ برای تکمیل آموزشهای تئوری در آن دوره و عملیاتی کردن آموزشهای مقدماتی منظور شده بود.
:: موضوعات مرتبط : اخبار جدید موسسه, مطالب ویژه
 
   
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.
.:: Powered By : wordpress ::.