سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید حیدر عبدوس
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

حیدر

عبدوس

مسئول تبلیغات جبهه شمالغرب

۱۴/۱/۱۳۴۱

تهران

۴/۱۰/۱۳۶۵

خرمشهر – کربلای ۴

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید عباس شیرازی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

عباس

شیرازی

مسئول تبلیغات جنگ

۱۳۲۳

رفسنجان

۱۷/۳/۱۳۶۴

جاده دزفول

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید سیدمحسن روحانی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

سید محسن

روحانی

مسئول عقیدتی لشکر ۱۷

۱۳۴۰

قم

۱۰/۲/۱۳۶۵

جزیره مجنون

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید مهدی کریمی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

مهدی

کریمی

از فرماندهان سپاه پیرانشهر

۱۳۲۰

شوط-خوی

۱۰/۲/۱۳۶۱

پیرانشهر

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
سردار روحانی شهید سید جواد شفیعی دارابی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ تولد

محل تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

سید جواد

شفیعی دارابی

فرمانده گردان لشکر ۲۵ کربلا

۱/۹/۱۳۳۷

ساری

۳/۱۱/۱۳۶۵

شلمچه – کربلای ۵

:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
     
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.
.:: Powered By : wordpress ::.